header

Om Tillsammans

Tillsammans är ett projekt som drivs av Helsingborgs nio studieförbund där vi fokuserar på frågor kring mänskliga rättigheter, demokrati och integration. Gemensamt försöker vi lyfta dessa ämnen i Helsingborg med hjälp av folkbildningen, nämligen den kunskapskraft som finns när människor lär varandra fritt och frivilligt.

Fram till valet 2018 har vi valt att fokusera extra på det dynamiska ämne som är demokrati. Genom olika event lyfter vi upp demokrati från en rad olika håll. Hör demokrati hemma i sociala medier? Hur hänger demokrati och Star Wars ihop? Finns det en koppling mellan machokulturen och demokrati? Demokrati är ett ämne som fortsätter att fascinera och vi vill djupdyka i det med er.

Vi har det här året även rekryterat demokratiambassadörer. Helsingborgare som, likt oss, är intresserade av demokrati och som håller i varsin cirkel av människor som gemensamt lär sig mer om vad demokrati egentligen är. Allt från hur en röstar till hur en regering fungerar till ja – vad är ni intresserade av? Sport? Fantasy? Feminism? Det är ni i cirkeln som gemensamt väljer vad ni tar avstamp i.

Glöm inte! Du är varmt välkommen att bli en del av vårt gäng genom att till exempel bli ambassadör eller föreslå egna idéer som vi kan hjälpas åt att förverkliga.